Lidingö lås & larm gör en säkerhetsbesiktning.

Dörrautomatik

Upplev bekväm och tillgänglig passage med dörrautomatik

I takt med ökande myndighetskrav på handikappanpassning av lokaler och fastigheter blir också dörrautomatik mer och mer populärt. För att underlätta för personer med funktionsnedsättningar är det viktigt att dörrar är lätta att öppna och stänga.  Genom att installera väl utformad dörrautomatik kan dörrar och portar på äldreboenden, sjukvårdslokaler eller lagerlokaler öppnas och stängas automatiskt, vilket skapar en bättre boendemiljö eller arbetsplats. Under de senaste åren har även nya fördelar med dörrautomatik framkommit, där hygienfaktorn lyfts som en viktig del.

Vad är dörrautomatik och var används det?

Dörrautomatik är ett system som installeras för att dörrar ska kunna öppnas och stängas automatiskt. Styrning av dörrautomatik kan ske på olika sätt beroende på behoven. Det kan vara genom användning av rörelsesensorer, armbågskontakter, fjärrkontroller eller passersystem. Dessa olika styrsätt gör det möjligt att anpassa systemet helt efter behov och användningsmiljö.

Dörrautomatik kan installeras både inomhus och utomhus. Vanliga användningsområden inkluderar dörrmiljöer med mycket persontrafik, som entrédörrar till butiker och flerfamiljshus. Dessutom är dörrautomatik i kontorsbyggnader och på hissdörrar vanligt förekommande. Det är viktigt att välja rätt typ av dörrautomatik beroende på miljön och dess specifika krav.

Fördelar med dörrautomatik

En av de största fördelarna med dörrautomatik är att det underlättar passering för personer med funktionsnedsättningar. Dörrar som är tunga och svåra att öppna kan vara en stor utmaning för personer med nedsatt rörlighet. Med dörrautomatik öppnas och stängs dörrar utifrån valda parametrar och systemet anpassas helt efter behov.

En annan fördel med dörrautomatik är att det kan öka säkerheten i en lokal. Dörrar som öppnas och stängs automatiskt minimerar tiden som dörren är öppen och säkerställer att dörren stängs korrekt efter passage. Detta är särskilt viktigt i miljöer där ventilationssystem behöver fungera optimalt eller där det krävs begränsning av tillträde. Dessutom kan dörrautomatik utformas för att förhindra klämskador genom att snabbt detektera hinder och stoppa dörröppningen.

Dörrautomatik för bostadsrättsföreningar i Stockholm

Bostadsrättsföreningar på Lidingö och i Stockholm och Solna som väljer att investera i automatiska dörröppnare kan genom Lidingö Lås & Larm erbjudas effektiva och säkra lösningar. Med den ständiga rörligheten av människor, frekventa flyttningar och dagliga leveranser, är en automatisk dörröppnare en stor bekvämlighet.

Förutom att erbjuda en bekväm och smidig passage genom trapphuset för alla boende, är det särskilt viktigt att tänka på de funktionsnedsatta medlemmarna som kanske inte kan öppna och stänga dörrarna på egen hand. Genom att beställa automatiska dörröppnare från Lidingö Lås & Larm kan varje brf göra en värdefull tjänst för sina medlemmar genom att skapa en mer tillgänglig och säker miljö.

Med olika typer av dörröppnare som passar både entrédörrar och interna dörrar i fastigheten kan vi tillgodose de specifika behoven hos varje brf. Utöver de bekväma och praktiska fördelarna med automatisk dörröppning för medlemmarna, kan Lidingö Lås & Larm även integrera dörrautomatiken med passersystem, porttelefoner och kodlås. Genom våra certifierade montörer skapar vi en heltäckande lösning som förbättrar både tillgänglighet och säkerhet för medlemmarna.

Kontaktformulär