Kvalitet och hållbarhet

Kvalité och hållbarhet

Vi förenar lönsamhet och kvalitet med miljöhänsyn och socialt engagemang, det är så vi får ett hållbart företag.

Du som kund ska alltid kunna känna dig trygg och säker, därför levererar Solna Lås & Säkerhet service, produkter och tjänster av högsta kvalitet och tar vårt ansvar för en hållbar utveckling. Det kan du lita på.

Auktorisation

Lidingö Lås & Säkerhet är certifierad som Auktoriserad låsmästare. Med de behörigheter, auktorisationer och certifikat som krävs kan du som kund alltid känna dig trygg och säker.

Som medlem i Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund ställs följande krav på oss:

  • Att verksamheten bedrives med hederliga metoder samt att gällande lagar och förordningar följs.
  • Att företaget och dess anställda beaktar den ansvarsställning som låssmedsyrket innebär gentemot konsumenten, uppdragsgivaren.
  • Att verksamheten bedrives på sådant sätt att låssmedsyrket finner aktning och förtroende.
  • Att ansvara för att anställd personal noggrant följer de föreskrifter och regler som gäller för tillverkning och försäljning av nycklar.
  • Att ägaren till företaget eller minst två anställda innehar Mästarbrev i låssmedsyrket.
  • Att i förekommande fall följa av disciplinnämnden fattade beslut.

Vi är/har även:

  • Två anställda som innehar Mästarbrev
  • En anställd som innehar gesällbrev
  • Vi har SIS-certifikat som värdeförvaringstekniker
  • Vi innehar certifikat för Heta Arbeten från Brandsskyddsföreningen.

Utöver detta är vi certifierade och godkända att arbeta med de flesta stora leverantörer på marknaden som Dormakaba, Assa, Axema, iLOQ, RCO, Bewator, mfl.

Kvalitet och miljö

Kvalitet

Vi strävar efter att leverera högsta kvalitet till kund beträffande produkter, tjänster, service och bemötande. Vår konkurrenskraft och lönsamhet ligger i att vi levererar eller överträffar våra kunders förväntningar beträffande installationer och leveranser. Vi ska genom ständig förbättring arbeta mot en kvalitetscertifiering enligt ISO 90001.

Miljö

Hänsyn till miljön ska vara en naturlig del av verksamheten inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt. Minimikrav är de förordningar och lagar som finns. Vi arbetar mot en miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Hållbarhet och samhällsansvar (CSR)

Ungdomsjouren Trust

En av våra stora samhällsutmaningar är barn och ungas mentala hälsa. Så många som en av tre elever mår dåligt.

Trust är en lokal ungdomsjour som startade 2022 och som vänder sig till tjejer och killar 12-16 år. Trust vill erbjuda en trygg vuxen att prata med.

Lidingö Kvinnojour

Våld i nära relationer ökar. På Lidingö utsätts kvinnor dagligen för psykiskt, fysiskt, sexuellt, hedersrelaterat och ekonomiskt våld av någon som står dom nära, och ofta finns barn närvarande som vittnen. För den som är utsatt finns Lidingö Kvinnojour och deras volontärer som stöd och för att ge råd. Lidingö Kvinnojour kan bistå med information till anhöriga, kollegor och andra berörda och dom genomför även kunskapshöjande insatser och samverkar för att förebygga våld i nära relationer.

Mäns våld mot kvinnor och barn klassas som ett av våra stora samhällsproblem. Utöver lidandet hos de utsatta kostar det varje år samhället enorma pengar och resurser. Därför stöder vi, och samarbetar med, Lidingö Kvinnojour.

Vår breda kompetens och vårt stora sortiment gör oss till en trygg, uppskattad och heltäckande säkerhetsleverantör.

Kontakta oss om du behöver hjälp med inbrottsskydd, passersystem, värdeförvaring eller säkerhetsdörrar. Det lönar sig alltid.