Vår historia

Entreprenörsandan i Lidingö Lås & Larm är den röda tråden i vår berättelse, som har sin början mer 80 år tillbaka i tiden.

Tvillingarna Hans och Lennart Persson, och deras lillebror Olle, letade från tidig ålder efter möjligheten att göra goda idéer bättre. Det blev starten på familjeföretaget Bröderna Persson, som senare kom att bli Lidingö Lås & Larm.

Vår resa från en cykel- och reparationsverkstad till en modern säkerhetsleverantör är inte helt rak och självklar. Det är mycket som har hänt sedan den där första nyckeln blev gjord. Företaget har flyttat, utvecklats och även fått ett nytt namn – men det som har bestått genom åtta decennier och tre generationer av verksamhet är idén om att ingenting är omöjligt.

Lidingö Lås och Larm skapar trygghet för Lidingöbor, och om det är i form av en ny nyckel eller ett komplett larmsystem, spelar egentligen ingen stor roll för oss. Så länge vi kan fortsätta att finnas här för er, precis som vi har gjort sedan allra första början.

1937: Cykel- och reparationsverkstad

Den 20 november 1937 kom ett telegram till Hans och Lennart Persson med texten ”Lycka och välgång på det nya företaget”. Bröderna hade just startat sin cykel- och reparationsverkstad i pappa Fabians verkstad, i källaren under mamma Sigrids biograf på Sagavägen 6 (nuvarande Sagateatern). Startkapitalet på 25 kronor förvarades i en cigarrlåda.

Från mamma Sigrids syster, Valborg, kom det första telegrammet till företaget, som fortfarande finns på vår butiksvägg.

Lidingö Lås telegram med text

Ingenting är omöjligt

Tillsammans har Bröderna Persson hjälpt sina kunder med allt från skridskoslipning och cykelreparationer till diverse smidesarbeten. Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid var något av brödernas måtto och den inställningen lever i allra högsta grad kvar i företaget än idag.

Låsverksamheten startar

I slutet av 1940-talet kom en kund in med en nyckel som bröderna (naturligtvis) tog emot. Lösningen blev att cykla in till stan för att få nyckeln gjord, allt för att ge god service. Kunden blev uppenbarligen nöjd och spred detta för 1949 köptes en egen nyckelmaskin in och företagets låsverksamhet var igång.

I mitten av 1960-talet slopades cykelverkstaden och verksamheten skulle komma att drivas som smidesverkstad och låssmed under många år framöver.

Heltäckande säkerhetsleverantör

2015 togs ett strategiskt beslut att avyttra den mekaniska verkstaden för att kunna lägga 100% fokus på utvecklingen i säkerhetsbranschen. Företaget drivs idag av tredje generation som Lidingö Lås & Larm.
Under våren 2016 flyttade Lidingö Lås & Larm in i nya, fräscha lokaler på Lejonvägen 14.

2037: 100-årsjubileum

I företagets vision står att företaget 2037 ska fira 100-årsjubileum. Det gör att alla beslut som tas är väldigt långsiktiga vilket är tryggt för både kunder, leverantörer och anställda. Exakt hur verksamheten ser ut då vet ingen, men vi vet att alla är bjudna på 100-årskalaset!