Om Lidingö Lås & Larm

LIDINGÖ LÅS & LARM

Lidingö Lås & Larm är ett familjeföretag som drivs i tredje generation. Företaget grundades 1937 som cykel och reparationsverkstad men drevs under många år som smidesverkstad och låssmed.

Idag är Lidingö Lås & Larm en modern säkerhetsleverantör med över 65 års branscherfarenhet. Vår breda kompetens och vårt stora sortiment gör oss till en trygg, uppskattad och heltäckande leverantör inom säkerhet.

Oavsett om det gäller lås, nycklar, larm, passersystem, säkerhetsdörrar eller kamerabevakning lönar det sig alltid att kontakta oss. Vi arbetar mot både privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och myndigheter så välkommen du också!

I vår välsorterade säkerhetsbutik på Lejonvägen 14 finns alltid utbildad personal till din hjälp. Till och med på lördagar.

VÅR HISTORIA

1937. Cykel- och reparationsverkstad
Den 20 november 1937 kom ett telegram till Hans och Lennart Persson med texten ”Lycka och välgång på det nya företaget”. Bröderna hade just startat sin Cykel- och reparationsverkstad i pappa Fabians verkstad, i källaren under mamma Sigrids biograf på Sagavägen 6 (nuvarande Sagateatern). Startkapitalet på 25 kronor förvarades i en cigarrlåda.

Ingenting är omöjligt
Tillsammans med sin yngre bror Olle har Bröderna Persson sedan dess hjälpt sina kunder med allt från skridskoslipning och cykelreparationer till diverse smidesarbeten. Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid var något av brödernas måtto och den inställningen lever i allra högsta grad kvar i företaget än idag.

Låsverksamheten startar
I slutet av 1940-talet kom en kund in med en nyckel som bröderna (naturligtvis) tog emot. Lösningen blev att cykla in till stan för att få nyckeln gjord, allt för att ge god service. Kunden blev uppenbarligen nöjd och spred detta för 1949 köptes en egen nyckelmaskin in och företagets låsverksamhet var igång.

I mitten av 1960-talet slopades cykelverkstaden och verksamheten skulle komma att drivas som smidesverkstad och låssmed under många år framöver.

Heltäckande säkerhetsleverantör
2015 togs ett strategiskt beslut att avyttra den mekaniska verkstaden för att kunna lägga 100% fokus på utvecklingen i säkerhetsbranschen. Företaget drivs idag av tredje generation som Lidingö Lås & Larm.

Under våren 2016 flyttade Lidingö Lås & Larm in i nya, fräscha lokaler på Lejonvägen 14.

100-årsjubileum
I företagets vision står att företaget 2037 ska fira 100-årsjubileum. Det gör att alla beslut som tas är väldigt långsiktiga vilket är tryggt för både kunder, leverantörer och anställda. Exakt hur verksamheten ser ut då vet ingen, men vi vet att alla är bjudna på 100-årskalaset!

CERTIFIERING

Som Auktoriserad Låsmästare har vi de behörigheter, certifikat och auktorisationer som krävs för att du som kund alltid ska känna dig trygg och säker.

Som medlem i Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund krävs av oss:

  • Att verksamheten bedrives med hederliga metoder samt att gällande lagar och förordningar följs
  • Att företaget och dess anställda beaktar den ansvarsställning som låssmedsyrket innebär gentemot konsumenten, uppdragsgivaren
  • Att verksamheten bedrives på sådant sätt att låssmedsyrket finner aktning och förtroende
  • Att ansvara för att anställd personal noggrant följer de föreskrifter och regler som gäller för tillverkning och försäljning av nycklar
  • Att ägaren till företaget eller minst två anställda innehar Mästarbrev i låssmedsyrket
  • Att i förekommande fall följa av disciplinnämnden fattade beslut.

Vi har tre stycken anställda som innehar Mästarbrev.

Vi är SIS-certifierad värdeförvaringstekniker för arbeten i certifierade värdeförvaringsenheter och skåp.

Vi är av Polismyndigheten godkänd anläggarfirma för inbrottslarm.

Vi är av Svenska Brandskyddsföreningens certifierade för Heta Arbeten.

Vi är dessutom certifierad servicestation för de flesta på marknaden förekommande leverantörer såsom ASSA, Kaba, Dorma, RCO, Bewator, Bosch, Teletec, iLOQ m.fl.

Kvalitet och miljö

Kvalitet
Lidingö Lås & Larm strävar alltid efter att leverera högsta tänkbara kvalitet vad gäller produkter, tjänster och bemötande. Kundernas uppfattning om våra installationer och vår service utgör grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling. Vi ska leva upp till vårt goda rykte genom ständig förbättring och arbetar mot en kvalitetscertifiering enligt ISO 90001.

Miljö
Lidingö Lås & Larm ska ha miljöhänsyn som en naturlig del av sin verksamhet inom ramarna för vad som är teknisk möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Föreskrifter i lagar och förordningar ska vara ett minimikrav i vår verksamhet. För att göra vår miljöengagemang trovärdigt arbetar vi mot en miljöcertifiering enligt ISO 14001.

 

Hållbarhet och samhällsansvar (CSR)

Missing People är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. Ingen ska försvinna utan att hittas och därför stödjer vi Missing People ekonomiskt.

FTS Säkra Varje Unge är en icke vinstdrivande organisation med syfte att förhindra sexuella övergrepp på barn och groming genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.
Den här brottsligheten försvinner ju inte bara för att vi inte vill prata om den, därför stödjer vi FTS Säkra Varje Unge ekonomiskt.

 

 

Vi säkrar dina personuppgifter.

Den 25/5-18 trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning i kraft. Dataskyddsförordningen benämns ofta GDPR vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation.

Detta rör dig som företräder din arbetsgivare eller någon annan organisation som antingen är kund eller leverantör till oss, du som anlitar oss privat eller som av någon annan anledning kontaktat oss.

Läs mer här