Information om Covid-19

Läget är allvarligt. Lidingö Lås & Larm följer dagligen myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Vi har laddat upp med tvål och handsprit för vår personal, vi har möblerat om för att bättre kunna hålla avstånd och vi är noggranna med att endast den som känner sig helt frisk kommer till jobbet.

Vår förhoppning är att på så vis klara att ha verksamheten igång utan avbrott framöver, så att vi kan bistå med hjälp när du eller någon annan av våra kunder behöver vår kompetens. Ofta kan ju sådan hjälp inte vänta.

Vad kan du som kund göra

  • Skicka någon annan till vår säkerhetsbutik om du inte känner dig helt frisk och håll avstånd till andra kunder och vår personal.
  • Upplys oss om det finns eventuell smittorisk när du bokar någon av våra tekniker så vi kan planera därefter.

Vi gör det här tillsammans.

/Vännerna Lidingö Lås & Larm