INFORMATION KRING CORONA/COVID-19

Vår vision är att ha öppet och vi följer noggrant myndigheternas riktlinjer och rekommendationer gällande corona/covid-19.

Vi har laddat upp med tvål och handsprit för vår personal och är noggranna med att endast den som känner sig helt frisk kommer till jobbet.

Vår förhoppning är att på så vis klara att ha verksamheten igång utan avbrott framöver, så att vi kan bistå med hjälp när du eller någon annan av våra kunder behöver vår kompetens. Ofta kan ju sådan hjälp inte vänta.

Vad kan du som kund göra

  • Skicka någon annan till vår säkerhetsbutik om du inte känner dig helt frisk.
  • Upplys oss om det finns eventuell smittorisk när du bokar någon av våra tekniker för att hjälpa dig med säkerheten hemma så vi kan planera därefter.

/Vännerna Lidingö Lås & Larm